luni, 19 septembrie 2011

Legenda satului Covei-Dolj

    După spusa bătrînilor,acum vreo două sute de ani,de când turcii au jefuit și prădat Cioroiul,un oarecare Dumitriu Mușat,împreună cu toată familia sa,s-a refugiat pe locul acestei comune,unde înainte era numai pădure.   Acolo și-au făcut bordeie.După plecarea turcilor nu s-au mai întors la Cioroiu,deoarece satul fusese cu totul devastat.Pe lîngă el au mai venit și alții de prin satele  comunelor vecine.

George Ioan Lahovari,Constantin I.Brătianu,Grigore G.Tocilescu-Marele dicționar geografic al României

joi, 15 septembrie 2011

Legenda satului Fundătura-Vaslui

   Se zice că pe aceste locuri a urmat o parte a războiului dintreȘtefan cel Mare cu turcii,de pa Valea Racovei,la 1475.Tradițiunea spune că pe dealul Măgura își așezase Ștefan cel Mare oștirea,alegându-și acest punct din cauza poziției celei mai ridicate a dealului,unde se văd și astăzi urmele unor șanțuri și a unei subterane,pe care oamenii o numesc Beciul lui Ștefan Vodă.
  În urma bătăliei,Ștefan Vodă a dat drept recompensă aceste locuri la o parte din căpitanii săi din ai căror urmași stăpînesc și astăzi.

George Ioan Lahovari,Constantin I.Brătianu,Grigore G.Tocilescu-Marele dicționar geografic al României
  

miercuri, 14 septembrie 2011

Legenda satului Clopotiva

   Dar am înțeles eu un lucru de la bătrîni.
   Zice că demult,cînd or fost oameni iobagi,domnii or chemat celetu(lumea pe care o ai la muncă) la mîncare cu clopotu,dintr-un turn și că d-aia i-o zis satului nost așă,Clopotiva.
   Da să știi că noi între noi nu spunem Clopotiva.Noi spunem Cocaceni,Latureni,Cioreni și Săcel.Cînd ne întreabă cineva:,,De unde ești, mă?,,noi spunem:,,Din Sacel,dinLatureni,din Cioreni:
;numa cînd ne întreabă cineva în depărtare,la Hațăg sau la Deva,spunem,,din Clopotiva,,.

Ion Conea,Clopotiva,un sat din Hațeg

duminică, 11 septembrie 2011

Legenda satului Novaci-Vaslui

   Un haiduc cu numele Baba Novac s-a așezat aici  din vechime într-o poieniță din codrul nerăzbătut ce se află în această localitate,unde a trăit multă vreme.Pe lîngă el s-au strîns mulți refugiați cari umblau pribegind prin țară de răul tătarilor.Și sub ocrotirea lui,formînd bordeie și tăinddu-se pădurea împrejurul bordeielor,după moarte lui,s-a format satul,dîndu-i-se numele în plural Novaci,urmași de a lui Novac.

Constantin Chiriță-Dicționar geografic al județului Fălciu

Legenda satului Oțeleni-Vaslui

    Vechimea satului e necunoscută.Se spune din bătrîni că satul ar fi înființat de Aga Migdale Oțel,unul din slujbașii lui Ștefan Vodă cel Mare,căruia pentru credința sa i-a donat acest loc pe care întemeind satul i-a rămas numele de Oțeleni.

Odobești- Bacău

   Odoabă a fost o căpetenie de oaste de-a lui Ștefan cel Mare,pe care domnul,în urma unei izbânzi faimoase,prin părțile unde se află astăzi satul Odobești din ținutul Bacăului,l-a răsplătit,zicîndu-i:
  -Privește,Odoabă,în preajma ta și vezi;cîte vei cuprinde cu ochii să fie ale tale și să le stăpînești!
  -Și Odoabă a pus stăpînire pe locul acela și așa s-a întemeiat de la dînsul Odobeștii,pe drumul ce merge de la Bacău la Bîrlad și la Vaslui,pe deasupra dealurilor din stînga Siretului.

Ion Creangă-1917

luni, 5 septembrie 2011

Legenda satului Vlădaia-Mehedinți

    Apoi spuneau bătrînii,că satul ăsta al nostru,Vlădaia cu moșia lui cu tot,își trage numele de la un domn al țării,care se chema Vlad Țepeș.
   Avea domnul acela aici,unde e primăria acu,avea o casă mare în care judeca vinovații și apoi  îi trăgea în țapă. Chiar azi se găsesc în pămînt,pe deal lîngă fîntînă,oseminte de-ale celor trași în țapă.
   Și poate,dacă atît în timpul lui Vlad Țepeș cît și mai încoa,nu s-ar fi întîmplat multe și crîncene războaie cari au șters totul,și azi s-ar găsi în ființă casa în care se judecau,cum și țapa cea înfiorătoare.

Constantin Rădulescu -Codin-Legende,tradiții și amintiri istorice
(povestită de Dinu Dumitru de 60 de ani,din Vlădaia-Mehedinți)