luni, 25 iulie 2011

Legenda satului Grumezoaia-Vaslui

     Din vechime s-a numit Plopeni și se zice că ar fi fost așezat în gios de unde se află astăzi.Iară numirea de Grumezoaia i-ar fi venit după numele unui vechi răzeș ,Andrei Grumază.Se mai zice că după documente această moșie a fost dată de cătră Ștefan cel Mare unui oștean numit Ștan Posatnicul,în urma unei vitejii desfășurată într-un război.Acesta sau pentru că nu avea copii sau că pămîntul era ieftin atunci a vîndut-o unuia,Toader Gănescu,cu șaizeci de zloți tătărești.Gănescu a avut un singur fiu,Frone.Frone a avut trei copii de parte bărbătească,pe Tochilat,Tănasă și Glingicu și o fată, pe Savina,cărora le-au împărțit moșia în patru părți.Unul dintre urmași,Glingicu,să zice că a fost slujbaș la un Cantimir.Acelui Cantimir furîndu-i-să un cal de către Glingicu,i-a luat drept despăgubire pentru prețul calului 355 de stînjeni din moșie.Acest pămînt este dezlipit și astăzi de Grumăzoaia și alipit de moșia Urlați,sub denumirea Gura-Văiei sau Plopeni,cum se numea și atunci.

Constantin Chirișă-Dicționar geografic al jud Fălciu