luni, 25 iulie 2011

Legenda satului Deleni -Vaslui

Locuitorii sînt vechi răzeși și după povestirea bătrînilor se zice că ei se trag din trei văduve,și anume:Mada,Malina și Marușca,a căror bărbați murise într-un război de al lui Ștefan cel Mare;precum și dintr-un alt oștean numit Micșună a cărei parte de moșie se numește astăzi Micșunești.

Constantin Chiriță,Dicționar geografic al județului Fălciu .